Search in the website:

Chrille är en av de två nyhetscheferna på Radio Shore. Han är snäll, även om det inte verkar så först, också kul att festa med! Förutom ett stort intresse för media rent generellt, är han mest intresserad av kulturjournalistik och fotojournalistik.

Lana Zand-Nyhetschef. Du hittar henne i radiokorridoren med en stissig och koffeinerad blick. Hon ger gärna tips på hur man får till den bästa radio-rösten eller hur man snabbast klipper till nyhetslöpet. Gud nåde den som smaskar nära mikrofonen, men misstro ej, då hon är en av Radio Shores roligaste chefer. Bortsett från att tillsammans med Chrille ansvara för nyhetsredaktionen studerar hon journalistik och medieproduktion.

nyhetschef@radioshore.se!