Om Shore

För förfrågningar per post, promotion el. dylikt var god skicka till:

Radio Shore
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar

All annan musikpromotion skickas till musikchef@radioshore.se

Har du några frågor eller funderingar? Tveka för att höra av dig till oss via kontakt@radioshore.se!

 

 

RADIO SHORE

Radio SHORE är en ideell förening som sänder radio från Kalmar. Vi producerar radio med målet att erbjuda ett bra alternativ för våra lyssnare.

Målgruppen är främst studenter, men programmen ska inte nödvändigtvis rikta sig till enbart en studerande publik. Vi vill kunna erbjuda program som behandlar samhället, kultur, humor och musik. SHORE har också som vision att vara en kanal som knyter ihop unga och studenter med information och nyheter, samt ett forum för samtal och diskussioner.

Studentradion SHORE är en ung kanal och har funnits sedan 2003. De flesta medarbetare är yngre än 25 år och publiken är idag främst unga.

Föreningen Studenters Högskolans och Radiointresserades Eter (SHORE) har fått den unika tillgången till tre moderna studios i Linnéuniversitetets lokaler i Kalmar och vi försöker löpande se till att medlemmarna kan få tillgång till annan utrustning som behövs till produktionsarbetet.

Under 2011 blev vi medlemmar i SRS – Studentradion i Sverige. SRS är en förening där flera svenska studentradiostationer är medlemmar och vilka samarbetar med både marknadsföring och programutbyten.

Måndag-Torsdag, 18-22

Vi sänder mellan 18 och 22 måndag till torsdag under vår och höst. Föreningen är liten och är helt beroende av medlemsavgifter, bidrag och sponsring för att nå sina mål.

Vi är en av få föreningar som har aktiviteter nästan alla dagar i veckan. På helgerna förbereds mycket av sändningarna och medlemmarna utbildas.

SHORE har en tyngd i att kanalen är en av de viktigaste rena studentmedierna i Kalmar med omkring 10 000 studenter.
Det är en grupp att räkna med och den vill SHORE ta vara på.

 

 

STYRELSEN

Ordförande

Lovisa Sars

ordforande@radioshore.se

 

Vice ordförande tillika sekreterare

Sanna Orneklint

vice@radioshore.se

 

Kassör

 Vakant! Är du sugen på att söka? Hör av dig!

ekonomi@radioshore.se

 

Programansvarig

Julia Samuelsson

programansvarig@radioshore.se

 

Nyhetschef

 Sebastian Ahokas

nyhetschef@radioshore.se

 

Marknads- och reklamansvarig

Jessica Hansson

marknadsansvarig@radioshore.se

 

Musikchef

Julia Pliscovaz

musikchef@radioshore.se

 

Teknikansvarig

Ellen Jöhnsson

teknikansvarig@radioshore.se