Search in the website:

Normkritisk

Onsdagar ojämna veckor 19:00


Med Sanna Orneklint

Normkritisk

Onsdagar ojämna veckor 19:00


I Normkritisk diskuterar Sanna Orneklint samhällsnormer och dess konsekvenser med gäster.

Med Sanna Orneklint