Search in the website:

Teknik

Adam Lindh är både teknikansvarig och nyhetschef på Radio Shore, har du några funderingar på hur studion fungerar eller vill sända nyheter? Skicka då ett mail till teknikansvarig@radioshore.se/nyhteschef@radioshore.se