STYRELSEN

Alexander är teknikansvarig på Radio Shore

Teknik

Ronan är ordförande på Radio Shore

Ordförande

Simon är en av nyhetscheferna på Radio Shore

Nyhetschef

Sigrid är en av nyhetscheferna på Radio Shore

Nyhetschef

Emma är programchef på Radio Shore

Program & Tablå

Elin är en kassör på Radio Shore

Kassör

Musikansvarig

Vice musikansvarig

Josefine är marknadsansvarig på Radio Shore

Marknad och PR

KONTAKT

Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte mejla oss på kontakt@radioshore.se. Vid frågor som rör särskilda områden så som ekonomi, musik, program och marknadsföring – hör av dig till ansvarig person.

Ordförande: Ronan Hagman

Vice ordförande: –

Kassör: Elin Nilsson

Programansvarig: Emma Hörnfeldt

Marknadsföring: Josefine Högne

Teknikchef: Alexander Ivanovski

Musikchef: Kess Kamruddin

Vice musikchef: Amir Seuwani

Nyhetschefer: Simon Karlsson och Sigrid Hallqvist

För förfrågningar per post, promotion eller dylikt var god skicka till:

Radio Shore
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar

FAKTA

Radio SHORE (Föreningen Studenters Högskolans och Radiointresserades Eter) är en ideell förening som sänder radio från Kalmar. Vi producerar radio med målet att erbjuda ett bra alternativ för våra lyssnare.

Målgruppen är främst studenter, men programmen ska inte nödvändigtvis rikta sig till enbart en studerande publik. Vi vill kunna erbjuda program som behandlar samhället, kultur, humor och musik. SHORE har också som vision att vara en kanal som knyter ihop unga och studenter med information och nyheter, samt ett forum för samtal och diskussioner.

Studentradion SHORE är en ung kanal och har funnits sedan 2003. De flesta medarbetare är yngre än 25 år och publiken är idag främst unga.

Föreningen Studenters Högskolans och Radiointresserades Eter (SHORE) har fått den unika tillgången till tre moderna studios i Linnéuniversitetets lokaler i Kalmar och vi försöker löpande se till att medlemmarna kan få tillgång till annan utrustning som behövs till produktionsarbetet.

Under 2011 blev vi medlemmar i SRS – Studentradion i Sverige. SRS är en förening där flera svenska studentradiostationer är medlemmar och vilka samarbetar med både marknadsföring och programutbyten.

Vi sänder mellan 18 och 22 måndag till torsdag under vår och höst. Föreningen är liten och är helt beroende av medlemsavgifter, bidrag och sponsring för att nå sina mål.

Vi är en av få föreningar som har aktiviteter nästan alla dagar i veckan. På helgerna förbereds mycket av sändningarna och medlemmarna utbildas.

SHORE har en tyngd i att kanalen är en av de viktigaste rena studentmedierna i Kalmar med omkring 10 000 studenter.
Det är en grupp att räkna med och den vill SHORE ta vara på.