Search in the website:

Amir Seuwani

Vice musikansvarig

Alice Sunnelius Aldén är vice musikansvarig i Radio Shore. Hon kommer ifrån Norrköping och studerar Journalistik och Medieproduktion. Du når henne på: musikchef@radioshore.se!

Read More