Författare: Mia Martelleur

Radio Shores Musikchef 2015. - Den norrländska tonen i musikredaktionen.